W 2018 roku mieszkańcy województwa świętokrzyskiego poznawali Ojców Niepodległości i najważniejsze wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości między innymi poprzez udział w licznych inicjatywach i projektach, w tym realizowanych przeze mnie. W projekcie „Świętokrzyskie Dla Europy” pragniemy zwrócić uwagę mieszkańców województwa świętokrzyskiego, w szczególności młodzieży, na lokalnych bohaterów, miejsca pamięci i ważne wydarzenia historyczne, które tak znacznie wpłynęły na obecny kształt naszej Ojczyzny i województwa świętokrzyskiego. Poprzez możliwość dodawania miejsc, które dzięki wsparciu Unii Europejskiej powstały, bądź zmieniły swoje oblicze stając się ważnym ośrodkiem dla społeczności lokalnej, pragniemy uwidocznić, że w 2019 roku mija 15. rocznica członkostwa Polski w UE.

Pierwszym etapem projektu jest konkurs fotograficzny pod nazwą ,,Świętokrzyskie Dla Europy’’. Ideą wydarzenia jest wykorzystanie umiejętności sprawnego posługiwania się współczesnymi zdobyczami technologii przez młodych Polaków. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego i ma na celu zachęcić ich do pielęgnowania swoich lokalnych tradycji oraz promocji lokalnego dziedzictwa narodowego, tradycji i obyczajowości oraz ukazać założenia UE, które realizowane są na terenie województwa świętokrzyskiego. Konkurs został podzielony na trzy kategorie. Pierwsza z nich skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, druga do uczniów ponadpodstawowych oraz trzecia tzw. „otwarta”, w której udział będą mogli wziąć wszyscy chętni mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.

Wszystkie zgłoszenia w konkursie będą przyjmowane poprzez elektroniczny formularz, który będzie można wypełnić za pośrednictwem specjalnie przygotowanego interaktywnego serwisu informacyjnego. Jego funkcjonowanie oparte zostało na najnowocześniejszych i intuicyjnych zasadach tworzenia stron www. W konkursie oprócz zdjęcia, które upamiętni lokalnego bohatera, miejsce czy wydarzenie, bardzo ważne jest również oznaczenie miejsca związanego z daną osobą czy wydarzeniem na interaktywnej mapie oraz dodanie krótkiego zarysu historycznego i opis tego miejsca. Poprzez taką charakterystykę mieszkańcy województwa świętokrzyskiego odkryją na mapie regionu miejsca, osoby, bądź wydarzenia historyczne, których wcześniej nie znali.

Interaktywny serwis informacyjny stanowić będzie wspaniałe źródło wiedzy o lokalnych miejscach wydarzeniach i postaciach, dzięki którym Polacy kultywować mogą waleczność, bohaterstwo i miłość do Ziemi Ojczystej. Dostępna bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, internetowa platforma stanie się wspaniałym przewodnikiem i albumem dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

Celem przygotowanego prze mnie projektu jest wzmacnianie więzi obywatelskiej i ukazywanie wzorowych postaw patriotycznych. Organizator przygotuje atrakcyjne nagrody dla osób, które nadeślą najciekawsze prace, te z kolei podlegać będą weryfikacji przez kapitułę konkursową. Komisja oceniać będzie przede wszystkim zgodność prac z regulaminem konkursu oraz spójność tematyki konkursowej z nadesłanymi materiałami. Wyboru najlepszych zdjęć dokonają internauci poprzez głosowanie online w mediach społecznościowych. Kluczowym w konkursie będzie zaangażowanie twórców w promocję swojego dzieła. Każde udostępnienie oraz ,,lajk’’ przybliży autora do zwycięstwa w konkursie. Prace zostaną oznaczone w taki sposób, aby każdy z uczestników mógł z łatwością wyświetlić również oficjalny profil społecznościowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz rządowego programu Niepodległa.

Kolejnym elementem projektu będzie organizacja seminarium naukowego ,,Świętokrzyskie Dla Europy – 15 lat Polski w UE’’

Seminarium organizowane wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej
w Kielcach będzie doskonałą okazją do dyskusji nad rolą Polski w Unii Europejskiej, podsumowania dotychczasowej współpracy oraz celów i wyzwań stojących przed polską polityką zagraniczną. Seminarium, będzie miejscem do wymiany opinii na temat wyzwań, które stoją dziś przed Europejczykami oraz do tego, aby sprawdzić, jak zmieniła się nasza Ojczyzna dzięki przynależności do UE. Na seminarium zostaną zaproszeni studenci świętokrzyskich szkół wyższych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz młode osoby zainteresowane tematem polityki międzynarodowej.
W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele środowisk akademickich. Seminarium będzie transmitowane na żywo w mediach społecznościowych.

Z całego serca zapraszam wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego do udziału
w realizowanym przeze mnie projekcie sfinansowanym ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Wojewoda Świętokrzyski

Agata Wojtyszek